euskalherria.com – GARA – 2005-05-18 : IU-EB considera que «ya se dan las condiciones» para dialogar con ETA

«Paseni�o, paseni�o vou pola tarde calada…»